Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

  • 17.01.2019, 09:32
  • Obserwator Lokalny
Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Do 31 października 2019 roku można wziąć udział w projekcie pm. "Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie" realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej.

Pierwszą formą wsparcia są spotkania  z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą mające na celu opracowanie we współpracy z Uczestnikiem Projektu indywidualnej ścieżki reintegracji (łącznie 6 godzin/os.). określającej pozostałe nieodpłatne  formy wsparcia:

reintegracja społeczna w tym:

– Treningi rozwoju interpersonalnego  dla 48 osób
– Indywidualna terapia psychologiczna ) dla 48 osób

– Terapia rodzinna  48 rodzin
– Poradnictwo prawne dla  48 osób
– Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.  dla 48 osób

reintegracja zdrowotna w tym:

– Terapia uzależnień/socjoterapia – wsparcie przewidziane dla 8 Uczestników  Projektu
– Terapia ruchowa  dla 48 osób

reintegracja zawodowa w tym:

– Warsztaty aktywizacji zawodowej  dla 48 osób
– Szkolenia zawodowe (ok. 80  h/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu

– Staże zawodowe (3 miesiące/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu    przy czym uczestnictwo w stażu, warunki, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Projektodawcy, wynikające z tej formy wsparcia w ramach projektu, regulować będzie osobna umowa trójstronna, zawarta pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem,  a przedsiębiorstwem przyjmującym na staż

W ramach projektu zapewnione zostaną: refundacja kosztów dojazdu do Szczecina, materiały dydaktyczne stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, ubezpieczenia NNW w ramach reintegracji społecznej. W projekcie przewidziano dla dwóch osób asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:https://www.twp.szczecin.pl/projekty/dzialanie-7-2-klub-aktywnej-integracji-spoleczno-zawodowej-w-szczecinie

Skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na adres e-mail: [email protected] 

Obserwator Lokalny
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe