Zachodniopomorskie sobie radzi!

  • 28.05.2020, 13:19
  • Obserwator Lokalny
Zachodniopomorskie sobie radzi!
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego błyskawicznie zareagował na pandemię koronawirusa i uruchomił Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski w marcu 2020 r. Spowodowała ogromne spustoszenie w życiu społecznym i gospodarczym. Zamknięte zostały szkoły, uczelnie, sklepy (poza spożywczymi i aptekami), granice państwa. Na nową sytuację błyskawicznie zareagował Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uruchamiając środki własne oraz unijne stworzył Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy, który kompleksowo ma pomóc mieszkańcom województwa w zwalczaniu skutków epidemii koronawirusa (patrz tabela poniżej).

Uruchomienie pakietu okazało się sukcesem.

Został on oceniony, jako lepszy niż zbiurokratyzowane i opieszałe rządowe tzw. tarcze. Województwo Zachodniopomorskie znalazło się w absolutnej unijnej czołówce regionów przeciwdziałających pandemii!

Dzięki wsparciu jakie daje Unia Europejska uruchomiono ok. 220 mln zł, czyli 130 zł na osobę.

Pakiet i zawarte w nim środki unijne pozwoliły na zakup sprzętu niezbędnego dla szpitali, stworzone zostały mechanizmy wsparcia dla organizacji pozarządowych, wspomożono wolontariuszy.

 

- To nie tylko liczone w dziesiątkach tysięcy kupione maseczki czy przyłbice, ale i paczki żywnościowe, które przekazaliśmy naszym mieszkańcom. Pandemiia to trudny czas, czas niepewności i zmian, dlatego uruchomiliśmy również bezpłatną pomoc psychologiczną – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Tych działań jest naprawdę sporo. Wspierając rządową tzw. tarczę przekazaliśmy ponad 72 mln zł środków unijnych. Znacząca część tej kwoty bo ponad 1,92 mln zł trafiła do przedsiębiorców z powiatu sławieńskiego - dodaje.

 

Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość sięgnięcia po niskooprocentowane pożyczki płynnościowe.

Niestety do tego potrzebne są właściwe, proste i szybkie regulacje prawne oraz dołożenie znacznych środków budżetowych do będących w dyspozycji funduszy unijnych, i w końcu umorzenie przez rząd danin takich jak na ZUS.

Dosprzętowienie szpitali wojewódzkich

Rządowa pomoc dla szpitali zachodniopomorskich w czasie pandemii koronawirusa okazała się niewystarczająca.

Dlatego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansował najważniejsze zakupy sprzętu i urządzeń specjalistycznych, w tym systemy do diagnozowania SARS-Cov-2 oraz aparatury ratującej życie oraz wspomagającej oddychanie w krytycznym przebiegu choroby.

Środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla ochrony zdrowia wsparto pięć jednostek tj. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

W przypadku szpitala przy ul. Arkońskiej, szpitala jednoimiennego zakaźnego, jego usługi medyczne skierowane są do całej populacji województwa bez względu na przynależność terytorialną.

Wszystkie te jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Marszałek Olgierd Geblewicz przekazał ponad 72 mln zł na pomoc dla przedsiębiorców.

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19.

Na jego realizację nie zgodził się jednak rząd i stworzył centralny instrument, który zgodnie z zapowiedziami Marszałek Olgierd Geblewicz wzmocnił kwotą 72 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.Środki europejskie są niewystarczające.

W województwie zachodniopomorskim PUP-y zgłosiły zapotrzebowanie na wsparcie środkami krajowymi w łącznej  wysokości ponad 106 mln zł. Od samego początku tworzenia przez rząd „tarczy”, zastrzeżeń nie ukrywał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze obawy, by środki europejskie nie szły na ratowanie ZUS-u. Te pieniądze w całości powinny trafić do ludzi i pomóc przedsiębiorcom przetrwać, a nie być wykorzystywane do opłacania płatności składek – mówi Olgierd Geblewicz.

Ogłoszony przez marszałka Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy przewidywał uruchomienie nawet 170 mln zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na utrzymanie i odtwarzanie miejsc pracy. Mechanizm rządowy wykorzysta znaczną część tych środków.

Z pozostałych w Regionalnym Programie Operacyjnym ok. 100 mln zł marszałek chce zbudować mechanizm regionalny.

 

Wsparcie płynności finansowej

O wsparcie do 250 tys. zł można starać się w Szczecinie, Stargardzie, Białogardzie i Koszalinie.

Okres spłaty pożyczki może wynieść do 5 lat.

W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

Pożyczkobiorcy otrzymują możliwość sześciomiesięcznej karencji oraz nie mają konieczności zabezpieczenia wkładu własnego.

Pożyczek udzielają m.in: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie oraz ZARR S.A.

 

Wsparcie dla beneficjentów RPO WZ

Gdy epidemia COVID-19 powoduje trudności w realizacji projektu, beneficjent dotacji z RPO WZ może liczyć na np.: przedłużenie terminów wynikających z umowy
(np. na złożenie wniosku o płatność, złożenia korekty do wniosku), wydłużenie terminu zakończenia projektu, zgodę na zmiany w budżecie projektu, uelastycznienie zasad rozliczenia zaliczki, wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników itd.

 

Polityka i działania społeczne

Na walkę z COVID-19 w obszarze Polityki społecznej przeznaczono już ponad 1,3 mln zł, (z tego blisko milion zł z RPO WZ 2014-2020).

Między innymi zakupiono paczki żywnościowe dla 4 tys. mieszkańców regionu, granty dla NGO z najmniejszych miejscowości, 100 tys. sztuk maseczek chirurgicznych, 2 tys. przyłbic jednorazowych.

Czynione są starania by jak najszybciej uruchomić granty finansowe dla organów prowadzących łącznie 35 Domów Pomocy Społecznej.

Urząd Marszałkowski przeznaczył 280 000 zł z budżetu województwa, na zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy oraz strażaków należących do Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. Dotacje przekazano Stowarzyszaniu POLITES, Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie i pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym, które rozdystrybuowały zakupione materiały do 192 jednostek OSP na terenie województwa.

Środki ochrony osobistej oraz środki czystości i higieny w postaci m.in. kombinezonów ochronnych, rękawiczek, maseczek, gogli i preparatów dezynfekujących trafiły do wolontariuszy i strażaków w 20 powiatach. Wartość materiałów przeznaczonych dla powiatu sławieńskiego to 15 762 zł.

OSP pomagają zawsze i w każdej chwili, ale muszą dysponować odpowiednim sprzętem, by robić to skutecznie. Od lat wspieramy strażaków-ochotników w tym zakresie. W jednostkach pojawiają się nowe wozy strażackie, dofinansowujemy zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych czy nowoczesnego sprzętu do nawigacji. Dziś pomagamy w zakupie środków ochrony osobistej – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

 

Obserwator Lokalny

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe