wP R O Wadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020

  • 13.12.2021, 14:10 (aktualizacja 13.12.2021, 14:45)
  • Agencja Reklamowa Anons Press
wP R O Wadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020 Gmina Tychowo 58.18 - Dobrowo
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowuje projekty z zakresu infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich oraz inicjatywy LEADER. W perspektywie finansowej 2014-2020 zachodniopomorscy Marszałkowie podpisali już 1237 umów o przyznanie pomocy na kwotę prawie 400 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury technicznej, kulturalnej i rekreacyjnej na wsi, rozbudowę dróg, aktywizację lokalnych społeczności oraz zakładanie bądź rozwijanie własnej działalności gospodarczej. Dzięki tym funduszom w województwie zachodniopomorskim realizowanych jest wiele projektów realnie wpływających na jakość życia mieszkańców wsi oraz zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność obszarów wiejskich. Różnorodność działań z dofinansowania PROW 2014-2020 zapewnia zaangażowanie różnych instytucji publicznych, osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń.

Projekty z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej to głównie:

- nowe drogi,

- nowe sieci wodne i kanalizacyjne,

- nowoczesne świetlice,

- place zabaw,

- miejsca rekreacji.

Efekt wdrażania działań PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa to:

- 143 km dróg lokalnych,

- 234 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 376 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 82 obiektów kulturalnych.

W ramach LEADERA w województwie zachodniopomorskim wsparcie uzyskało 12 Lokalnych Grup Działania (LGD) obejmujących swoim zasięgiem prawie cały obszar regionu. LGD otrzymały środki finansowe na swoje funkcjonowanie i działalność oraz merytoryczne wsparcie dla podmiotów korzystających z środków PROW 2014-2020. Koncepcja LEADER, polegająca na budowie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i włączeniu LGD w system zarządzania danym regionem, zagwarantowała rozwój obszarów wiejskich przy udziale najbardziej zainteresowanych – mieszkańców wsi i małych miasteczek. LGD opracowały Lokalne Strategie Rozwoju, określając cele i priorytety danego obszaru, tak aby projekty były wybierane zgodnie z wizją rozwoju zawartą w dokumencie strategicznym. Cel zawsze jeden: polepszyć jakość życia na wsi, wesprzeć finansowo lokalne podmioty gospodarcze, podnieść walory turystyczne i inwestycyjne obszarów wiejskich oraz wzmocnić tożsamość społeczności wiejskiej. Dzięki PROW 2014-2020 niewątpliwie cel zostaje osiągnięty.

W ramach inicjatywy LEADER fundusze są ukierunkowane na:

- wsparcie i dofinansowanie przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej lub potrzebują dodatkowych środków na rozwój biznesu;

- dofinansowanie różnych imprez, warsztatów i szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich;

- wsparcie finansowe projektów infrastruktury społecznej.

Bardzo ważnym elementem PROW jest utrzymanie dzięki dotacjom 673 miejsc pracy oraz utworzenie 634 nowych etatów, co w dużej mierze przyczynia się to do ustabilizowania sytuacji mikro i małych przedsiębiorców w naszym województwie w tak trudnym dzisiaj czasie.

Niesprzyjające rozwojowi gospodarczemu realia walki z pandemią nie powstrzymały inicjatywy i zaangażowania lokalnych przedsiębiorców, którzy nadal chcą budować silną gospodarczo i atrakcyjną do dalszego inwestowania polską wieś.

Dokonująca się dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich metamorfoza na obszarach wiejskich to efekt ciężkiej pracy lokalnych władz samorządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców i zwykłych ludzi, którzy włączyli się w proces budowania silnej i atrakcyjnej do życia i pracy polskiej wsi. I choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to co dotychczas zostało osiągnięte, w znaczący sposób podniosło komfort i jakość życia na zachodniopomorskiej wsi.

Działanie

Wartość podpisanych umów

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

263 409 859 zł

w tym:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

110 149 873

Gospodarka wodno-ściekowa

103 555 170

Targowiska

13 744 744

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

30 201 901

Kształtowanie przestrzeni publicznej

4 925 404

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

832 767

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

120 190 129 zł

suma

383 599 988

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego trwają lub będą ogłaszane nabory wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.prow.wzp.pl

Fot. Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego:

Rok 2021 jest kolejnym, w którym przyszło nam zmagać się z pandemią COVID-19. Mimo to wdrażanie działań w ramach PROW 2014-2020 realizujemy zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo okres ten został wydłużony do czerwca 2025 r. W województwie zachodniopomorskim będziemy mieli do dyspozycji dodatkowe środki na realizację działań infrastrukturalnych, w tym: na infrastrukturę drogową ponad 16 mln euro, natomiast na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną ponad 21 mln euro. Dodatkowe środki w kwocie ponad 7,5 mln euro otrzymały również Lokalne Grupy Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju co wzmocni oddolne inicjatywy społeczności lokalnych.

Liczę, że realizacja zaplanowanych działań w kolejnych latach pozwoli na dalszy, szybki i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich naszego województwa - mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

 

Agencja Reklamowa Anons Press

Zdjęcia (2)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe